Ptačí kamarádi
Mateřská škola Pražmo chrání a pečuje o ptačí stezku

Děti a paní učitelky společně s rodiči, lesáky, ornitology a občany obce vytvořili
ptačí stezku.
Nachází se podél cesty z Pražma přes most řeky Morávky směrem k Demlovicím a je tvořena devíti ptačími budkami, tzv. sýkorníky a jedním sovníkem.
Cílem našeho projektu bylo zapojit děti, rodiče a širokou veřejnost včetně dalších subjektů do ochrany ptáků, zajišťovat vhodné podmínky pro jejich život a společně vytvářet povědomí
o vlastní sounáležitosti s přírodou.
S dětmi a ve spolupráci s rodiči, lesáky, ornitology i občany obce provádíme čištění a opravu ptačích budek. Současně provádíme i úklid v okolí ptačí stezky.
Děti budou kreslit své zážitky na témata jako jsou: Ptačí rodina, Ptačí život, Co si myslí ptáci o naší vesnici nebo Co si myslí ptáci o nás lidech.
Uskutečníme besedy pro děti a veřejnost s ornitology a lesníky.
O ptačí stezce i o všech aktivitách projektu budeme informovat rodiče a veřejnost na webových stránkách školy a v médiích.
Ptačí stezka je a nadále bude pro děti, mládež a veřejnost zdrojem poznávání života ptáků i přírodních hodnot v okolí bydliště. Umožňuje projevovat pokoru a úctu k životu a oceňovat krásu a hodnotu přírody.
Náš úspěch
Projekt Mateřské školy Pražmo s názvem "Ptačí kamarádi na školní zahradě" se stal jedním z podpořených projektů otevřeného grantového kola 2011 Nadačního Fondu Hyundai. Je podpořen částkou 60 000,-Kč.
Náš projekt usiluje o angažovanost dětí, rodičů, široké veřejnosti do ochrany ptáků, seznamovat je se způsobem života ptáků, zajistit ptákům podmínky pro jejich život a společně vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Fotografie jsou z přípravných činností projektu.

Sadíme slunečnice-krmení pro ptáčky.


Papírovou ptačí budku s informací o projektu jsme pověsili na vývěsní tabuli v obci Pražmo i na nástěnce ve školce. Děti ptáčky nakreslily.


V rámci projektu nám na zahradě vyrostly nové ptačí totemy, z nichž mohou děti vidět svět z výšky jako ptáci.

Další fotografie k projektu najdete ve fotogaleriích...

Sponzorování ptáků ke stažení

Vyhodnocení dotazníku ke stažení


Společná vycházka na Zlaň s lesníky Lesní správy Morávka LČR s.p.
Venku vládla paní Zima. Děti z oken školky pozorovaly ptáčky v krmítku. Chtěly vědět, čím se živí ptáci v lese.
Zeptali jsme se na to pana ing. Miroslava Kohuta a Vojtěcha Loreka z Lesní správy Morávka LČR s.p. Páni lesníci to dětem ochotně popovídali. Přinesli na ukázku kůry stromů, ve kterých byly chodbičky od housenek a brouků lýkožrouta.
Těmito housenkami a broučky se někteří ptáčci živí. Mají rádi i pupeny ze stromů a keřů. Některým chutnají semínka slunečnic, jablíčka, sušené jeřabiny a šípky. A právě takové mlsání děti nesly společně s lesníky na Zlaň. Cestou děti hledaly ptáky očima, poslouchaly jejich hlasy. Krmení pro ptáky pověsily na větve stromů.
Krásný les na Zlani děti opouštěly s novými poznatky o životě ptáků a zvířat v zimním období.
Sponzorský příspěvek v rámci projektu
Realizací projektu "Ptačí kamarádi na školní zahradě", který je součástí naučné stezky "Les na školní zahradě - Projdi se a poznej mě", vedeme děti k ochraně ptáků a seznamujeme je s jejich způsobem života.
Uspořádali jsme v Mateřské škole Pražmo sbírku na podporu ochrany ptáků, konkrétně na sovu - puštíka bělavého. Děti vyráběly z keramické hlíny ptáčky, které si rodiče mohli zakoupit. Tímto jsme se snažili děti vést k tomu, aby svými silami přispěli ke sbírce na adopci puštíka bělavého. Děti věděly, že peníze z prodeje keramických ptáčků budou zaslány do ZOO Ostrava.
Rodiče byli svým dětem krásným příkladem. Finančním darem přispěli i místní podnikatelé.
Děti z Mateřské školy Pražmo věnovaly ZOO Ostrava částku 5 500,- Kč.
Jako dárek obdržely od ZOO Ostrava 30 volných vstupenek a děkovný list.
Jsme na naše děti velmi pyšní.
Až pojedeme do ZOO na výlet (5.6.2012), prohlédneme si námi sponzorovaného puštíka bělavého i adoptivní tabulku, která je umístěna v voliéry ptáků. 

Hurá, pověsili jsme ptačí budky. Podívejte se do fotogalerie.
Děti vystavují své kresby a malby z projektu "Ptačí kamarádi na školní zahradě" na veřejnosti.
Najdete je v Nákupním středisku v Raškovicích a na Obecním úřadě Pražmo. Další prezentaci dětské výtvarné tvorby shlédnete na slavnostním otevření přírodní učebny a trasy s vyvěšenými budkami - "Pražmané ptáčkům" dne 13.4.2012 v 9:30 hod. na zahradě mateřské školy.
Všechny srdečně zveme.
Fotografie z akce "Pražmané ptáčkům" najdete ve fotogaleriích.zpět nahoru domů tisk

 


Všechna práva vyhrazena ©2011 obec Pražmo  |  realizace nextWEB  |  admin