Uspořádaní dne v mateřské škole Pražmo


 

6.00 - 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy,
volně spontánní zájmové aktivity,
(od 6.00 hod. třída Sluníčka – přízemí,
v 7.30 hod. přechod dětí do třídy Berušky – 1.poschodí)
 
8.00
Začátek povinného předškolního vzdělávání
8.00 - 8.30 Pohybové aktivity
 
8.30 - 9.00 Osobní hygiena, dopolední svačina
 
9.00 - 9.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost,
práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
 
9.30 - 11.30 Osobní hygiena,příprava na pobyt venku,pobyt venku, příp. náhradní činnost
 
11.30 - 12.15 Oběd a osobní hygiena dětí
 
12.15 - 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku-pedagogická,logopedická
 
14.00 - 14.30 Odpolední svačina,osobní hygiena
 
14.30 - 16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
 


zpět nahoru domů tisk

 


Všechna práva vyhrazena ©2011 obec Pražmo  |  realizace nextWEB  |  admin