Mateřská škola Pražmo


Mateřská škola Pražmo je státní předškolní zařízení, zařazené do sítě škol a předškolních zařízení MŠMT, jehož zřizovatelem je obec Pražmo. Mateřská škola Pražmo se nachází v centru obce Pražmo a je obklopená velikou školní zahradou.

Jednopatrová budova školy byla postavena v roce 1984 k tomuto účelu. Pro potřeby dětí je k dispozici celá budova. Jsou zde prostorné prosluněné dvě třídy a v suterénu vlastní kuchyň.

Dětmi oblíbená školní zahrada je celoročně využívána k pobytu venku a při vhodném počasí jsou do ní přenášeny všechny činnosti. Je vybavena dřevěnými herními prvky a osázena zelení lákající k dětským hrám.

Do školy zapisujeme 56 dětí. Mateřskou školou od roku 1984 prošly i děti s mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým i zrakovým postižením a my jsme pyšné na to, že jsme všem ve spolupráci s odborníky ( logopedem, psychologem aj,)
mohly v začátcích pomoci. Při umísťování dětí do tříd upřednostňujeme sourozenecké a kamarádské vazby.

Rodiče mají možnost volby tříd – s názvem Berušky nebo Sluníčka. Naše koncepce předškolního vzdělávání vychází z programu Zdravá mateřská škola. Zvláštní důraz klademe na individuální přístup k dítěti, podchycení a vyzdvižení schopností jednotlivých dětí. V obou třídách se snažíme o vytvoření rodinné atmosféry.

Naše mateřská škola nabízí mimo jiné i tyto aktivity:


  • plaveckou a lyžařskou školičku 
  • metoda dobrého startu - pro předškoláky
  • hláskář - pro předškoláky
  • flétničku
  • výkuku anglického jazyka
  • jógu
  • pokusy a objevy
  • návštěvy divadla, výlety do okolí a další

V průběhu roku se pořádají různé akce a slavnosti ve spolupráci s rodiči. Všechny akce jsou vedeny v zábavném duchu a reagují na potřeby a zájmy dětí. O spokojenost dětí pečuje pět učitelek a čtyři provozní zaměstnanci. Cílem celého kolektivu je vytvořit pro děti klidné a harmonické prostředí, ve kterém jsou děti nenásilnou a hravou formou připravovány na vstup do základní školy.

zpět nahoru domů tisk

 


Všechna práva vyhrazena ©2011 obec Pražmo  |  realizace nextWEB  |  admin